#

Ajankohtaista

Ajankohtaista

7.9.2020

Koronavirustiedote

Loimaan kaupungin ajankohtaiset tiedot ja ohjeistukset koronavirustilanteen osalta on kerätty Korona-tietoa sivustolle.

23.9.2020

Pääkirjaston syksyn 2020 tapahtumat käynnistyvät lokakuussa

Pääkirjaston kirjallisuustapahtumat ja luennot alkavat lokakuussa. Tapahtumat järjestetään koronarajoitukset huomioon ottaen. Muutokset ovat mahdollisia.

22.9.2020

Tilan lunastaminen valtiolle luonnonsuojelutarkoituksia varten

Ympäristöministeriö on 1.9.2020 tekemällään päätöksellä VN/1008/2018 antanut luvan lunastaa valtiolle luonnonsuojelutarkoitukseen pinta-alaltaan noin 12,0 hehtaarin suuruisen tilan Kontola, kiinteistötunnus 430-431-3-38 Loimaan kaupungissa. Kuulutus Lunastuspäätös

22.9.2020

Tekninen ja ympäristöpalvelut – asiakaspalvelupiste suljettu pe 25.9.

Teknisen ja ympäristöpalvelujen asiakaspalvelupiste sekä talousosasto Alastarolla (Loimijoentie 74) on suljettu perjantaina 25.9.2020.

21.9.2020

Lupajaoston päätöksen § 40 julkipanoilmoitus

Ympäristöluvan rauettaminen

21.9.2020

Taidetalon julkisivukorjaus loppusuoralla

Rantatiellä sijaitsevan taidetalon julkisivukorjauksessa on edetty aikataulussa.

21.9.2020

Kuulutus maa-aineslupahakemuksen vireilletulosta

Kauniston sora Oy hakee maa-aineslain 4 §:n mukaista jatkolupaa maa-ainesten ottamiseen Loimaan kaupungin Pappisten kylään kiinteistölle 430-431-3-2. Alue sijaitsee Koivusaarentien välittömässä läheisyydessä sen pohjoispuolella. Maa-ainesten ottamis-suunnitelman mukaan ottamisalueen pinta-ala on 1,13 ha. Suunniteltu ottamisalue kuuluu Oripäänkankaan I-luokan pohjavesialueeseen (veden hankintaa varten tärkeä pohjavesialue). Alueella on tehty maa-ainesten ottoa myös aiemmin. Edellisen maa-ainesluvan voimassaolo päättyi tammikuussa 2020. Hakemusasiakirjat ovat nähtävänä 17.9. – 19.10.2020 välisenä aikana Loimaan kaupungin tekniikka ja ympäristötoimialan toimistossa, osoitteessa Loimijoentie 74. Niillä, joiden etua tai oikeutta asia koskee, on oikeus tehdä asiasta muistutus. Muilla on oikeus ilmaista hakemuksesta mielipiteensä. Muistutukset ja mielipiteet tulee jättää kirjallisena viimeistään 19.10.2020 kello 15.00 osoitteella Loimaan kaupunki, Tekniikka ja ympäristötoimiala, Loimijoentie 74, 32440 Alastaro. Elinympäristövaliokunnan lupajaosto

17.9.2020

Kaupungintalon ja Hirvikosken kunnantalon toiminnot siirtyneet Ylistaronkadulle

Palvelut jatkuvat kuten ennenkin, vaikka sijainti vaihtuu.

17.9.2020

Loimijoen pelastusohjelma

Loimijoki tarvitsee apua ja pelastusohjelma on konkreettinen työkalu, joka kokoaa yhteen Loimijoen alueen vesien tilaan keskeisesti vaikuttavat tekijät ja vaikuttavimmat keinot vesien tilan parantamiseksi.

14.9.2020

Turun hallinto-oikeuden päätös 20/0183/1

Turun hallinto-oikeus on ratkaissut Loimaan kaupunginhallituksen päätöstä § 235/2019 Talousjohtajan koeaika; oikaisuvaatimus (3.6.2019) koskevan kunnallisvalituksen. Hallinto-oikeus on hylännyt valituksen. Päätökseen voi hakea muutosta korkeimmasta hallinto-oikeudesta.