26.8.2021

Asemakaavan muutoksen voimaantulo

Loimaan kaupunginvaltuuston 21.6.2021 § 61 hyväksymä ”Yrityspuiston ympäristön asemakaavan muutos”, jolla muodostuu Loimaan 13. kaupunginosan (Niittukulma) korttelit 12 (osa) ja 14 (osa) sekä katu-, virkistys-, ja erityisalueita, tulee voimaan tällä kuulutuksella 31.8.2021.

Loimaalla 24.8.2021
Loimaan kaupunginhallitus