#

Ajankohtaista

Kuulutukset

16.5.2023

Aurinkoenergian tuotantoaluetta koskeva suunnittelutarveratkaisuhakemus

Ilmatar Solar Development Oy on jättänyt Loimaan kaupungin elinympäristölautakunnan lupajaostolle aurinkoenergian tuotantoaluetta koskevan suunnittelutarveratkaisuhakemuksen. Alue ulottuu kahdelle kiinteistölle (430–449–1–85 ja 430–449–1–38) Haaran kylässä ja sijoittuu Kyyköntien ympäristön peltoalueille. Hakemusalue koostuu viidestä osa-alueesta ja sen kokonaispinta-ala …

15.5.2023

Ajoneuvon siirtokehotus

Punainen Volvo s80, Karhulantie 3-7

11.5.2023

Ilmoitus väyläviraston kuulutuksesta

Loimaan tasoristeysturvallisuuden parantaminen, ratasuunnitelma, Loimaa Ilmoitus kuulutuksesta

11.5.2023

Päätös ympäristönsuojelulain (527/2014) 136 §:n mukaisesta ilmoituksesta

Pilaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistamistaminen, Kollaksentie 55, Loimaa. KuulutusPäätös .

2.5.2023

Kaupunginvaltuuston kokous

Loimaan kaupunginvaltuusto kokoontuu maanantaina 8.5.2023 klo 18.00 Sarka -museossa, kokoustila Aitassa, os. Vanhankirkontie 383, Loimaa. Kokousta on mahdollista seurata suorana netissä Modify Media Oy:n Youtube -kanavalla. Kaupunginvaltuuston esityslista on nähtävissä 3.5.2023 alkaen Loimaan kaupungin kotisivuilla …

19.4.2023

Korttelin 18 asemakaavan ja tonttijaon muutokset (1. kaupunginosa,keskusta)

Asemakaavan ja korttelin 18 tonttijaon (tontit 8-10) muutosten ehdotukset ovat nähtävillä26.4.-25.5.2023 Loimaan kaupungin internet-sivuilla sekä Tekniikka ja ympäristön toimipisteessä (Loimijoentie 74, Alastaro).Mahdolliset muistutukset ehdotuksista tulee toimittaa viimeistään 25.5.2023 otsikolla ”Kaava Ak 0184” osoitteeseen Tekniikka ja …

13.4.2023

Kuulutus maa-aineslupahakemuksen vireilletulosta

Läänin Kuljetus Oy hakee maa-aineslain 4 §:n mukaista lupaa maa-ainesten (kalliokiviaines) ottamiseen Loimaan kaupungin Pahikaisten kylässä tiloilla Varkaanmäki, kiinteistötunnus 430-429-2-15 ja Louhimo, kiinteistötunnus 430-429-5-3, osoitteessa Oripääntie 318, 32410 Loimaa. Maa-ainesten ottamissuunnitelman mukaan ottamisalueen pinta-ala on …

13.4.2023

Kuulutus maa-aineslupahakemuksen vireilletulosta

Kauniston Sora Oy hakee maa-aineslain 4 §:n mukaista lupaa maa-ainesten (sora ja hiekka) ottamiseen Loimaan kaupungin Mellilän alueella tilalla Nikkilä, kiinteistötunnus 430-431-1-116, Osoitteessa Koivusaarentie 335, 32300 MELLILÄ. Maa-ainesten ottamissuunnitelman mukaan ottamisalueen pinta-ala on 1,94 ha …