#

Ajankohtaista

Kuulutukset

13.8.2020

Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen voimaantulo

Loimaan kaupunginvaltuuston 8.6.2020 § 23 hyväksymä Hulmin teollisuusalueen asemakaava ja asemakaavaamuutos, jolla muodostuu Loimaan 4. kaupunginosan (Hulmi) korttelit 27, 30 sekä rautatie-, katu- ja erityisaluetta ja kumoutuu LR-aluetta, tulee voimaan tällä kuulutuksella 14.8.2020. Loimaalla 13.8.2020 …

12.8.2020

Ajoneuvosiirtolain 9 §:n mukainen varastosiirtopäätös

Musta Opel, Vienosentien yksityistien alussa

10.8.2020

Teollisuusraiteen läntisen osan ja sen lähiympäristön asemakaavan muutos (3. kaupunginosa, Peltoinen)

Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on nähtävillä 14.8.-14.9.2020 (MRL 63 §) Loimaan kaupungin internet-sivuilla sekä Tekniikka ja ympäristö –toimialan toimipisteessä (Loimijoentie 74, Alastaro). Mahdolliset huomautukset OAS:sta tulee toimittaa viimeistään 14.9.2020 osoitteeseen Tekniikka ja ympäristö / …

10.8.2020

Pärnämäenraitin asemakaavan ja asemakaavan muutoksen vireilletulo (14. kaupunginosa, Mäenpää)

Kaupunginhallitus päätti käynnistää kaavoituksen 1.6.2020 § 181. Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on nähtävillä 14.8.-14.9.2020 (MRL 63 §) Loimaan kaupungin internet-sivuilla sekä Tekniikka ja ympäristö –toimialan toimipisteessä (Loimijoentie 74, Alastaro). Mahdolliset huomautukset OAS:sta tulee toimittaa …

27.7.2020

Rouskunsuon turvetuotantoalueen kalataloudellinen tarkkailuohjelma

Rouskunsuon kalataloudellinen tarkkailuohjelma on hyväksytty.

23.7.2020

Ville Raikusen meluilmoituksen vireilläolo

Ulkoilmakonsertin meluilmoitus

26.6.2020

Loimaan Kivi Oy:n meluilmoituksen vireilläolo

Kivenjalostuksen sivukiven rikotus

25.6.2020

Asemakaavan muutoksen voimaantulo

Entisen nahkatehtaan lämpölaitoksen alueen asemakaavamuutos

25.6.2020

Niinijoen osayleiskaavan voimaantulo

Loimaan kaupunginvaltuuston 27.4.2020 § 6 hyväksymä Niinijoen kyläalueen osayleiskaava tulee voimaan tällä kuulutuksella 26.6.2020. Kaava korvaa kaava-alueen itäosassa osan Loimaan keskeisten alueiden osayleiskaavasta. Loimaalla 25.6.2020 Loimaan kaupunginhallitus

25.6.2020

Julkipanoilmoitus maa-aineslain mukaisen lupapäätöksen antamisesta

Soran ja Hiekan ottaminen kiinteistöllä 430-442-4-32