#

Ajankohtaista

Kuulutukset

26.8.2021

Asemakaavan muutoksen voimaantulo

Loimaan kaupunginvaltuuston 21.6.2021 § 61 hyväksymä ”Yrityspuiston ympäristön asemakaavan muutos”, jolla muodostuu Loimaan 13. kaupunginosan (Niittukulma) korttelit 12 (osa) ja 14 (osa) sekä katu-, virkistys-, ja erityisalueita, tulee voimaan tällä kuulutuksella 31.8.2021. Loimaalla 24.8.2021Loimaan kaupunginhallitus

23.8.2021

Teollisuusraiteen läntisen osan ja sen lähiympäristön asemakaavan muutos (3. kaupunginosa, Peltoinen)

Kaavan luonnos ja tarkistettu osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) ovat nähtävillä 27.8.-27.9.2021 osoitteessa www.loimaa.fi -> Asuminen ja ympäristö -> Kaavoitus -> Vireillä olevat kaavat sekä Tekniikka ja ympäristö –toimipisteessä (Loimijoentie 74, Alastaro). Mahdolliset huomautukset OAS:sta tai …

13.8.2021

Tiedote voimajohtotutkimuksista

Fingrid Oy

4.8.2021

Kaupunginvaltuuston kokous

Loimaan kaupunginvaltuusto kokoontuu maanantaina 9.8.2021 klo 18.00 Puistokadun koulun juhlasalissa os. Puistokatu 16, Loimaa. Lounais-Suomen aluehallintovirasto velvoittaa tartuntatautilain 58 § ja 58 d §:n 1 momentin nojalla yksityiset elinkeinonharjoittajat ja yksityiset juridiset henkilöt järjestämään yleisölle …

28.7.2021

Ilmoitus päätöksen antamisesta

Julkipano 28.7.2021 Päätöksen antopäivä 29.7.2021 Päätösnumero Ympäristötarkastajan viranhaltijapäätös § 11/2021 Asia Päätös ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta meluilmoituksesta, joka koskee ulkoilmakonsertin järjestämistä 7.8.2021 osoitteessa Vesikoskenkatu 13. Nähtävänä pito Viranhaltijapäätös on nähtävänä 28.7.2021-27.8.2021 välisenä aikana Loimaan kaupungin …

27.7.2021

Ilmoitus kuulutuksesta

Asia: Varsinais-Suomen ELY-keskus on antanut 30.6.2021 ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (252/2017) 13 §:n mukaisen päätöksen arviointimenettelyn soveltamisesta yksittäistapauksessa. Asian diaarinumero on VARELY/3512/2021. Kanakumppanit Oy:lle annettu päätös koskee munituskanalan laajentamista Loimaan kaupungin kiinteistöllä 430-459-2-62 osoitteessa Kanteenmaantie …

26.7.2021

Meluilmoituksen vireilläolo ulkoilmakonsertti

Loimaan kaupungin elinympäristövaliokunnan lupajaostolle on jätetty seuraava ympäristönsuojelulain 118:n §:n mukainen ilmoitus melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta osoitteessa Kaunismäenkatu 15 ajalla 12-14.8.2021. Asiaan liittyvät muistutukset tai mielipiteet tulee jättää 9.8.2021 mennessä. Tarkemmat ohjeet löytyvät …

1.7.2021

Loimaan Keilahalli Oy:n meluilmoituksen vireilläolo

Ulkoilmakonserttien meluilmoitus Kuulutus ja meluilmoitus

29.6.2021

Niittymäenkadun katusuunnitelmaehdotus

Niittymäenkadun 4.6.2021 päivätty katusuunnitelmaehdotus pidetään nähtävillä MRA 43 §:n mukaisesti 29.6.-13.7.2021 Loimaan kaupungin tekniikka ja ympäristö -toimialan toimistossa, osoite Loimijoentie 74, 32440 ALASTARO. Muistutukset on toimitettava ennen nähtävänä oloajan päättymistä edellä mainittuun osoitteeseen. Lisätiedot vt. …