#

Ajankohtaista

Kuulutukset

8.12.2020

Niittukulmanraitin koilispuolen asemakaavan muutos (13. kaupunginosa, niittukulma)

Kaavan luonnos on nähtävillä 11.12.2020-26.1.2021 Loimaan kaupungin internet-sivuilla ja Tekniikka ja ympäristö –toimialan toimipisteessä osoitteessa Loimijoentie 74, Alastaro (joulutauon suljettuna 21.12.2020-3.1.2021). Toimipisteessä materiaaleihin tutustutaan ajanvarauksella ja lisätietoja antaa kaavoittaja, puh. 027614243. Mahdolliset mielipiteet luonnoksesta tulee …

2.12.2020

Kaupunginvaltuuston kokous

Loimaan kaupunginvaltuusto kokoontuu maanantaina 7.12.2020 klo 18.00 Puistokadun koulun juhlasalissa os. Puistokatu 16, Loimaa. Lounais-Suomen aluehallintovirasto kieltää tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla Varsinais-Suomen kuntien alueella kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset. …

27.11.2020

Satakunnantien katusuunnitelmaehdotus

Satakunnantien 12.11.2020 päivätty katusuunnitelmaehdotus pidetään  nähtävillä MRA 43 §:n mukaisesti 1.12. – 17.12.2020 Loimaan kaupungin tekniikka ja ympäristö –toimialan toimistossa, os. Loimijoentie 74, 32440 ALASTARO.   Muistutukset on toimitettava ennen nähtävänäoloajan päättymistä edellä mainittuun osoitteeseen.  Lisätiedot työpäällikkö Esa Aronoja, esa.aronoja@loimaa.fi, …

25.11.2020

Ympäristökatselmus 2020

Loimaan kaupungin elinympäristövaliokunnan lupajaoston katselmusryhmä suorittaa viikolla 49 (30.11.-4.12.2020) ympäristökatselmuksen koko kaupungin alueella. Katselmuksessa tarkastetaan  mm. ovatko rakennukset ja rakennettu ympäristö rakennusluvan mukaisessa käytössä ja siistissä  kunnossa, eivätkä aiheuta ympäristöhaittaa tai rumenna ympäristöä.  Havaituista puutteellisuuksista ja …

25.11.2020

Valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventointi

Ympäristöministeriö on täydentänyt vuonna 2016 kuultavana ollutta esitystään valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventoinniksi. Edellisellä kuulemis- ja lausuntokierroksella annetun palautteen perusteella ministeriö on tehnyt muutoksia 27 alueen rajauksiin. Lisäksi päivitysinventointiin esitetään kuutta uutta aluetta. Vastaavasti kahta aluetta …

20.11.2020

Vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyturvallisuudesta annetun lain mukainen kuulutus

Louhintaräjähteiden pysyvä varastointi Jasa porausOy Kuulutus

11.11.2020

Kaupunginvaltuuston kokous

Loimaan kaupunginvaltuusto kokoontuu maanantaina 16.11.2020 klo 18.00 Puistokadun koulun juhlasalissa os. Puistokatu 16, Loimaa. Lounais-Suomen aluehallintovirasto kieltää päätöksellään 22.10.2020 tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla Varsinais-Suomen kuntien alueella kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja …

6.11.2020

Jätetaksaluonnos nähtävillä

Loimi-Hämeen jätehuolto Oy:n yhteistoiminta-alueen kuntia koskeva jätetaksa on nähtävillä 9.12.2020 - 4.12.2020.

5.11.2020

Ajoneuvosiirtolain 9 §:n mukaiset siirtopäätökset

Loimaan kaupungin puutarhuri on tehnyt seuraavat siirtopäätökset.

2.11.2020

Tiedotus vuosien 2022-2027 vesienhoitosuunnitelmaa koskevan kuulutuksen julkaisemisesta

Varsinais-Suomen ELY-keskus on julkaissut vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain 15 §:n nojalla vuosien 2022-2027 vesienhoitosuunnitelmaa koskevan kuulutuksen.