21.5.2024

Hallintolain 62 §:n mukainen yleistiedoksianto kiinteistön 430-406-4-29 omistajalle/haltijalle

Loimaan kaupungin rakennus- ja ympäristövalvonnassa on vireillä hallintopakkoasia, joka koskee velvoitteen asettamista kiinteistön 430-406-0004-0029 (osoite Petäjämäentie 24, 32200), omistajalle. Velvoite koskee palaneen rakennuksen jäänteiden sekä muiden jätteiden poistamista sekä kiinteistön siistimistä. Velvoitetta tehostetaan uhalla, että kaupunki voi teettää poistamis- ja siistimistyön kiinteistön omistajan kustannuksella, mikäli omistaja ei noudata velvoitetta. Asiasta on laadittu päätösehdotus, joka viedään kaupungin elinympäristölautakunnan lupajaoston käsiteltäväksi.

Päätösehdotus ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä 11.6.2024 saakka Loimaan kaupungin rakennusvalvonnassa osoitteessa Tekniset ja ympäristöpalvelut, Loimijoentie 74, 32440 Alastaro. Lisätietoja antaa johtava rakennustarkastaja Harri Salminen puh. 050 043 4255 tai sähköposti harri.salminen@loimaa.fi.

Kiinteistön omistajalle ja mahdolliselle haltijalle varataan tilaisuus antaa kirjallinen vastine päätösehdotuksesta. Mahdollinen kirjallinen vastine tulee toimittaa viimeistään 11.6.2024 mennessä edellä mainittuun rakennusvalvonnan osoitteeseen tai sähköpostiin rakennus.ymparistovalvonta@loimaa.fi. Asia voidaan ratkaista, vaikka vastinetta ei anneta.

Tämä ilmoitus on julkaistu yleisessä tietoverkossa Loimaan kaupungin verkkosivuilla 21.5.2024. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tiedoksiannon julkaisemisesta.