#

Ajankohtaista

Kuulutukset

27.4.2020

YVA-kuulutus

Fingrid Oyj:n Huittinen-Forssa 400+110 kilovoltin voimajohtohanketta koskeva ympäristövaikutusten arviointiselostus (YVA-selostus)

20.4.2020

Turun hallinto-oikeuden päätös

Turun hallinto-oikeus on tehnyt päätöksen Loimaan kaupunginhallituksen päätöstä 170/2019 koskevassa valitusasiassa

15.4.2020

Lupajaoston päätös julkipanoilmoitus

Loimaan Kivi Oy:n ympäristölupahakemus

14.4.2020

Kuulutus biojätteen maksuunpanoluettelon nähtävilläolosta

Foessan kaupungin alueellinen jätelautakunta on asettanut biojätteen maksuunpanoluettelot yleisesti nähtäville.

8.4.2020

Naapurien tiedottaminen lupahakemuksen johdosta

Naapurien tiedottaminen lupa-asiassa kiinteistöllä 430-472-6-160

27.3.2020

Elinympäristövaliokunnan päätökset §§ 33-34

Elinympäristövaliokunta on 27.3.2020 antanut seuraavat päätökset:

24.3.2020

Kaulajoen turvetuotantoalueen kalataloudellisen yhteistarkkailuohjelman hyväksyminen

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne-, ja ympäristökeskus on hyväksynyt Kaulajoen turvetuotantoalueen kalataloudellisen yhteistarkkailuohjelman.

20.3.2020

Kuulutus pohjavesien suojelusuunnitelmasta

Pöytyän, Auran, Koski Tl ja Marttilan kuntien pohjavesien suojelusuunnitelma on nähtävillä 20.3.-20.4.2020 . Alueeseen kuuluu myös Loimaalla sijaitseva Linturahka

4.3.2020

Asemakaava: Yhdystievaraus Eteläkaaresta Turuntielle (6. kaupunginosa, Suopelto)

Asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma on kuulutettu aiemmin nähtäville 11.3.2020 alkaen. Nähtävilläoloaikaa pidennetään koronatilanteesta johtuen siten, että materiaalit ovat nähtävillä 17.4.-18.5.2020. Materiaalit ovat tutustuttavissa kaupungin internet-sivuilla sekä ajanvarauksella muutoin suljetussa Tekniikka ja ympäristö –toimialan toimipisteessä (Loimijoentie …