#

Ajankohtaista

Kuulutukset

4.4.2023

Asevelvollisten kutsunnat

Kutsuntakuulutus

31.3.2023

Ilmoitus viranhaltijapäätöksestä / Maisemarakennus Viitanen Oy

Ympäristötarkastajan viranhaltijapäätös 3/2023 Ilmoitus

29.3.2023

Loimi-Hämeen jätehuolto Oy:n jätteenkuljetusalue 1.7.2023 – 30.6.2025 nähtävänä

Mielipiteen voi toimittaa 30.4.2023 asti. Yhteystiedot ilmenevät kuulutuksesta. Jätteenkuljetusalue Kuulutus

23.3.2023

Ilmoitus kuulutuksesta

Varsinais-Suomen ELY-keskus on antanut ympäristönsuojelulain 136 §:nmukaisen päätöksen pilaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistami-sesta sille saapuneen ilmoituksen takia. Päätös koskee pilaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistamista osoit-teessa Rantatie 8, Loimaa, kiinteistötunnus 430-405-1-107. Ilmoitus kuulutuksesta

20.3.2023

Ympäristökatselmus 2023

Loimaan kaupungin elinympäristölautakunnan lupajaoston katselmusryhmä suorittaa viikoilla 13-15 ( 27.3.-14.4. ) ympäristökatselmuksen koko kaupungin alueella. Katselmuksessa tarkastetaan mm. ovatko rakennukset ja rakennettu ympäristö rakennusluvan mukaisessa käytössä ja siistissä kunnossa, eivätkä aiheuta ympäristöhaittaa tai rumenna ympäristöä. …

15.3.2023

Kaupunginvaltuuston kokous

Loimaan kaupunginvaltuusto kokoontuu maanantaina 20.3.2023 klo 18.00 Sarka -museossa, kokoustila Aitassa, os. Vanhankirkontie 383, Loimaa. Kokousta on mahdollista seurata suorana netissä. Katselulinkki Kaupunginvaltuuston esityslista on nähtävissä 15.3.2023 alkaen Loimaan kaupungin kotisivuilla ja kaupungintalolla sen aukioloaikana …

13.3.2023

Kuulutus maa-aines- ja ympäristölupahakemuksen vireilletulosta

Veljekset Wallin Oy hakee ympäristönsuojelulain (527/2014, liite 1 kohta 7) mukaista ympäristölupaa ja maa-aineslain (555/1981 § 4 a) mukaista maa-aineslupaa kalliokiven ottamiseen ja louhintaan sekä jalostamiseen kiinteistölle 430-441-2-91. Kuulutus

10.3.2023

Kuulutus ympäristölupahakemuksen vireilletulosta

Veljekset Wallin Oy hakee ympäristönsuojelulain (527/2014) 27 §:n mukaista ympäristölupaa jätteen ammattimaiselle käsittelylle Loimaan Majanojalla tilalla Seppä, kiinteistöllä 430-441-2-91. Kuulutus

2.3.2023

Asemakaavan voimaantulo

Loimaan kaupunginvaltuusto hyväksyi 21.6.2021 § 60 asemakaavan ”Mäenpään asuinalueen laajennuksen asemakaava”, jolla muodostuu Loimaan 14. kaupunginosan (Mäenpää) korttelit 27-29 sekä katu-, liikenne-, virkistys- ja vesialueita. Kaava sai lainvoiman, kun Turun hallinto-oikeus hylkäsi kaavaa koskevan valituksen …