15.4.2024

Asemakaavan muutoksen voimaantulo

Loimaan kaupunginhallituksen 19.2.2024 § 37 hyväksymä ”Häkkisentien asemakaavan muutos”, jolla muodostuu Loimaan 32. kaupunginosan (Virttaankangas) korttelin 504 osa sekä katu- ja erityisaluetta, tulee voimaan tällä kuulutuksella 16.4.2024.

Loimaalla 8.4.2024
Loimaan kaupunginhallitus