3.4.2024

Ympäristökatselmus 2024

Loimaan kaupungin elinympäristölautakunnan lupajaoston katselmusryhmä suorittaa to 2.5.2024 ympäristökatselmuksen koko kaupungin alueella. Katselmuksessa tarkastetaan mm. ovatko rakennukset ja rakennettu ympäristö rakennusluvan mukaisessa käytössä ja siistissä kunnossa, eivätkä aiheuta ympäristöhaittaa tai rumenna ympäristöä.

Havaituista puutteellisuuksista ja määräajasta niiden poistamiseksi ilmoitetaan kunnossapitovelvolliselle kirjallisesti.

Elinympäristölautakunnan lupajaosto