30.5.2024

Vaasan hallinto-oikeuden kuulutus, asia 473/2024, valitus lupa-asiassa

Luvan hakijat Maanrakennusliike Pauli Peiponen Oy ja JT-Sora Oy ovat
jättäneet valituksen Vaasan hallinto-oikeuteen Etelä-Suomen aluehallinto-
viraston päätöksestä 6.3.2024 nro 58/2024 vesilain mukaisessa lupa-asiassa.
Päätös koskee maa-ainesten ottamista Virttaankankaan tekopohjavesilaitoksen
suoja-alueelta Säkylänharju-Virttaankankaan pohjavesialueella ja suoja-
aluemääräyksistä poikkeaminen, Loimaa. Aluehallintovirasto on hylännyt
hakemuksen.

Kuulutus

Julkinen kuulutus ja valitusasiakirjat on julkaistu Vaasan hallinto-oikeuden verkkosivuilla