19.5.2022

Kuulutus / meluilmoituksen vireilläolo

Loimaan kaupungin lupajaosto ilmoittaa, että sille on jätetty seuraava ympäristönsuojelulain 118 §:n mukainen ilmoitus melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta:

Ilmoituksen tekijä: Jani Nieminen

Toiminta:    Kiven murskaus kiinteistöllä Taimisto 430-472-0005-0156.

Tapahtuma-ajankohta on 20.6.2022-31.10.2022 välisenä aikana 49 päivän ajan.

Melua aiheuttaa maa-ainesten oton yhteydessä muodostuneen kiviaineksen murskaus. Murskausta tehdään arkisin maanantaista perjantaihin klo 8–17 välisenä aikana. Melua aiheuttavia työkoneita ovat murskauslaitos, pyöräkuormaaja ja kaivinkone.

Toiminta sijoittuu entiselle maa-ainestenottopaikalle. Murskain sijoitetaan maa-ainespenkkojen väliin meluhaitan torjumiseksi. Arvioitu melutaso 10 metrin päässä on 93 dB.

Ilmoitus on nähtävänä 19.5. – 3.6.2022 välisenä aikana Loimaan kaupungin teknisen ja ympäristöpalvelukeskuksen ympäristö- ja rakennusvalvontayksikössä, Loimijoentie 74, 32440 Alastaro.

Ne, joiden etua tai oikeutta ilmoitus saattaa koskea, voivat jättää asiaan kirjallisen muistutuksen. Myös muilla henkilöillä ja yhteisöillä on oikeus esittää tietoja ja mielipiteitä ilmoituksen johdosta.

Muistutukset ja mielipiteet tulee toimittaa 3.6.2022 klo 15.00 mennessä Loimaan rakennus- ja ympäristövalvonnalle, osoitteeseen Loimaan kaupunki, Rakennus- ja ympäristövalvonta, Loimijoentie 74, 32440 Alastaro tai sähköisesti kirjaamo@loimaa.fi

Lisätietoja antaa ympäristötarkastaja Anna Lilja, p. 0500 826 357.

Julkaistu Loimaan kaupungin verkkosivuilla 19.5.2022.

Elinympäristölautakunnan lupajaosto