13.6.2024

Julkipanoilmoitus maa-aineslain ja ympäristönsuojelulain mukaisen lupapäätöksen antamisesta

Savenotto kiinteistöllä 430-416-2-21

Julkipanoilmoitus