26.6.2024

Vaasan hallinto-oikeuden päätös

Ympäristönsuojelulain 197 §:n 2 momentin mukaan tieto Vaasan hallinto-oikeuden päätöstä 26.6.2024 nro 896/2024 koskevasta julkisesta kuulutuksesta on julkaistava vaikutusalueen kunnassa kuntalain 108 §:n mukaisella tavalla.

Päätös koskee Kurkisuon turvetuotantoalueen ympäristölupaa.

Kuulutus ja siihen liittyvä päätös on saatavilla Vaasan hallinto-oikeuden verkkosivuilla.