8.12.2020

Vaasan hallinto-oikeuden päätös

Vaasan hallinto-oikeus on antanut ympäristönsuojelulain §:n 197 mukaisen päätöksen 20/0175/3 . Päätös koskee lihanautakasvattamon toiminnan laajentamista Loimaan kaupungissa olevalla
kiinteistöllä 430-406-13-0/2.

Päätös ja siihen liittyvä kuulutus ovat luettavissa Vaasan hallinto-oikeuden kotisivuilta.

Ohjeet valituksen tekemiseen löytyvät kuulutetun päätöksen muutoksenhakua koskevasta osasta sekä siihen liitetystä valitusosoituksesta. Valitusaika päättyy 14.1.2021.