12.2.2020

Vaasan hallinto-oikeuden päätös Loimaan Kivi Oy:n ympäristölupa-asiassa

Vaasan hallinto-oikeuden päätös 12.2.2020 nro 20/0013/1. Valitus ympäristölupa-asiassa, ympäristöluvan myöntäminen kiviaineksen murskaukseen, Loimaa.

Loimaan kaupungin lupajaosto on 26.3.2019 (§ 15) myöntänyt Loimaan Kivi Oy:lle hakemuksen mukaisen ympäristöluvan toiminnanharjoittajan omassa kivenjalostustoiminnassa syntyvän sivukiven murskaukselle kiinteistölle 430-405-2-26-M1. Vaasan hallinto-oikeus on kumonnut päätöksen ja palauttanut asian uudelleen valmisteltavaksi.

17_Vaasan_hallinto-oikeuden_paatos_12.2.2020_nro_20_0013_1