Ajankohtaista

 

Muistathan eläinmääräilmoituksen!

Luonnonhaittakorvauksen kotieläinkorotuksen, eläinten hyvinvointikorvauksen ja luomukotieläintilan on syytä tarkastaa, pitääkö eläinmääräilmoitus tehdä. Ilmoituksen voi tehdä Vipu-palvelussa ja viimeinen päivä tekemiselle on 15.2.

Nyrkkisääntö on, että nauta- ja lammastilojen ei tarvitse ilmoitusta tehdä. Sikatilojen kannattaa ensin tehdä sikarekisteri-ilmoitus kuntoon ja sitten tehdä eläinmääräilmoitus. Ja siipikarjatilojen pitää ilmoittaa kaikki tiedot eläinmääräilmoituksella. Hevostilat laativat ilmoituksen lisäksi luettelon, jossa on kaikki tilan hevoset lueteltuina tunnuksineen. Hallinta tarkastetaan Hippoksen rekisteristä. Huomioitavaa on, että hevosten tulee olla rekisterissä tuenhakijan hallussa. Esim. aviopuolisoiden yhteisomistus aiheuttaa tässä kohtaa harmia.

Mikäli tilatunnus käyttää eläinmäärän täyttämiseen toisen tilan (esim. Oy) eläimiä, ilmoitus on aina tehtävä.

Mavi on nyt Ruokavirasto

Uusi Ruokavirasto on aloittanut. Mikäli haet tietoa vanhan Mavin tai Eviran asioista, katso ruokavirasto.fi 

Kuivuusongelma kotieläintiloilla

 Meidän leveyksillämme kuivuudesta voi saada helpotusta tukiehtoihin eläintuissa

- eläinten hyvinvointikorvauksen laidunnustoimenpiteeseen: mikäli kuivuuden takia ei ole pystynyt laiduntamaan lainkaan tai vain osittain, korvaus voidaan maksaa osittainkin. Eli koko toimenpidettä ei hylätä.
-luonnonhaittakorvauksen kotieläinkorotus voidaan maksaa, vaikka eläintiheys ei riittäisikään.

Molemmat helpotukset eläintukiin edellyttävät, että tilalta on tehty ilmoitus ylivoimaisesta esteestä. Ilmoitus on tehtävä mahdollisimman pian, viimeistään 15 päivän kuluessa. Ilmoituksen jälkeen harkitaan, onko kyse ylivoimaisesta esteestä.

Ilmaista rahaa!

Muistathan, että jokaisella toimivalla maatilalla on mahdollisuus käyttää neuvontaan ajalla 2015 - 2020 yhteensä 7 000 €. Katso lisätietoa Mavin sivulta 

Jaksatko?

Maatalousyrittäjien on tammikuusta 2017 alkaen mahdollista hakea Melasta enintään 500 euron suuruinen ostopalvelusitoumus asiantuntijapalveluihin uupumisen ja masennuksen hoitamiseksi tai taloudellisen tai juridisen asiantuntija-avun hankkimiseksi. Ostopalvelusitoumuksen hakeminen lähtee yhteydenotosta oman kunnan alueella toimivaan Melan Välitä viljelijästä -projektityöntekijään tai alueelliseen MTK:n hanketyöntekijään. Yhteydenottaminen on ehdottoman luottamuksellista ja maksutonta. Yhteydenotto  ei velvoita viljelijää mihinkään.

Yhteystiedot:
Mela, Välitä viljelijästä -projekti, Kanta- ja Päijät- Häme
Salla Säteri, puh. 050 331 8521

Esite    Lisätietoja

MTK Varsinais-Suomi, Menestyvä maatilayritys- hanke
Anita Karppinen, puh. 0400 541 334, s-posti anita.karppinen[at]mtk.fi
Eila Tamminen, puh. 040 724 1271, s-posti: eila.tamminen [at] mtk.fi
Lisätietoja

Maatiloilla pidettävästä kirjanpidosta 

Mavi, Evira ja Tukes ovat julkaisseet oppaan maatilojen kirjaamisvelvoitteesta. Yhteenveto vaikuttaa aikamoisen kattavalta. Kannattaa tutustua, jos epätietoisuus ahdistaa. Lue tästä 

 

 

 

 

päivitetty: 7.2.2019