Ajankohtaista

Muutoksia kasvulohkoihin? 

Mikäli kasvulohkotietoihin pitäisi muuttaa jotakin, ota yhteyttä toimistolle. Eri tapauksissa toimintamalli on vähän erilainen. Tervetuloa ottamaan yhteyttä! Katso myös vähän alemmas.

Kuivuusongelma

 Kuivuus voi aiheuttaa muutostarvetta tukiasioissa ainakin kolmesta eri näkökulmasta:

1. ekologinen ala
Poikkeuksellisesti tänä vuonna on ollut mahdollista korjata nurmisatoa ja laiduntaa ekologisella alalla. Ekologisen alan haltija tekee kuntaan ilmoituksen niistä lohkoista, joilta satoa kerätään. Ilmoitus voi olla vapaamuotoinen. Esim. sähköposti toimii hyvin. Ilmoituksesta on käytävä ilmi, kenen ekologiselta alalta korjataan ja korjattavat lohkonumerot. Perusteluja ei tarvita.

Ja kirjoitettakoon tähän vielä auki: myös kasvinviljelytilan ekologisen alan saa korjata, jahka ilmoitus tehdään.

Ilmoitus tulee tehdä 20.8.2018 viimeistään!

Tarkemmin Mavin tiedotteessa

2. Kasvin muuttaminen tai tuen peruminen
Sinun ei tarvitse kylvää uudelleen päätukihaussa ilmoittamaasi kasvia tai perua kasvin alalta tukia, jos olet viljellyt sitä hyvän maatalouskäytännön mukaisesti, mutta kuivuus on tuhonnut kasvuston. Halutessasi voit kuitenkin perustaa kasvin uudelleen. Voit tehdä kasvuston tuhoutumisesta meille ilmoituksen. Dokumentoi  joka tapauksessa kasvuston tuhoutumiseen johtaneet tapahtumat (= ota kuvia ja tee viljelymuistiinpanot havainnoilla terästettynä) ja hoida alaa hyvän maatalouskäytännön mukaisesti.

Hyvän maatalouskäytännön mukaan sinun on muokattava, lannoitettava ja kylvettävä pelto tarkoituksenmukaisella tavalla niin, että pellolle on mahdollista saada tasainen itäminen ja kasvusto. Maatalousmaan kasvinsuojelusta on huolehdittava ja rikkakasvien leviäminen on estettävä siinäkin tapauksessa, jos kasvusto on tuhoutunut.

Huomioi myös, että tuhotulta kasvuston osalta lannoitekirjanpidossa lannoitteet ovat käyttämättä. Huomioi käytetyt lannoitteet mahdollisessa syyskylvössä.

Päätukihaussa ilmoitetun kasvin voi muuttaa, jos
· olet ilmoittanut hakemukselle kasvin, jota ei tukiehtojen mukaan voi ilmoittaa
· olet ilmoittanut virheellisen kasvin hakemukselle
· et ole päässyt kylvämään tukihakemuksessasi ilmoittamaasi kasvia
- teet uusintakylvön eri kasvilla

Jos muutat kasvilajeja, huomioi, että kasvulohkon tukitaso ei voi kasvaa. Jos saat valvontailmoituksen, kasvia ei voi sen jälkeen enää muuttaa.
Muista myös monipuolistamisen vaatimukset!

3.Vaikutus eläintukiin
Meidän leveyksillämme kuivuudesta voi saada helpotusta tukiehtoihin eläintuissa
- eläinten hyvinvointikorvauksen laidunnustoimenpiteeseen: mikäli kuivuuden takia ei ole pystynyt laiduntamaan lainkaan tai vain osittain, korvaus voidaan maksaa osittainkin. Eli koko toimenpidettä ei hylätä.
-luonnonhaittakorvauksen kotieläinkorotus voidaan maksaa, vaikka eläintiheys ei riittäisikään.

Molemmat helpotukset eläintukiin edellyttävät, että tilalta on tehty ilmoitus ylivoimaisesta esteestä. Ilmoitus on tehtävä mahdollisimman pian, viimeistään 15 päivän kuluessa. Ilmoituksen jälkeen harkitaan, onko kyse ylivoimaisesta esteestä.

Milloin maataloustukia pitää perua?
Tuki pitää perua alalta, jolla tukiehdot eivät täyty. Kysy toimistolta lisää!

Pinta-alaperusteiset tuet voit perua lomakkeella 145 tai vapaamuotoisella ilmoituksella. Voit perua tuen koko peruslohkolta, koko kasvulohkolta tai vain joltain kasvulohkon osalta (liitä kartta mukaan uudesta kasvulohkosta). Kaikki pinta-alaperusteiset tuet on mahdollista perua samalla lomakkeella.

Huomioi hukkakaura

TARKKAILE PELTOJASI!
Tämän vuoden erikoisuus on, että hukkakaurakin on voinut itää monessa vaiheessa. Siksi tarkkailuun käytettävä aika on monin verroin pidempi normaaliin kesään verrattuna. NYT ON AIKA!  Katso hukkakaura-asiaa ja vaikka jokunen video. 

Ilmaista rahaa!

Muistathan, että jokaisella toimivalla maatilalla on mahdollisuus käyttää neuvontaan ajalla 2015 - 2020 yhteensä 7 000 €. Katso lisätietoa Mavin sivulta 

Jaksatko?

Maatalousyrittäjien on tammikuusta 2017 alkaen mahdollista hakea Melasta enintään 500 euron suuruinen ostopalvelusitoumus asiantuntijapalveluihin uupumisen ja masennuksen hoitamiseksi tai taloudellisen tai juridisen asiantuntija-avun hankkimiseksi. Ostopalvelusitoumuksen hakeminen lähtee yhteydenotosta oman kunnan alueella toimivaan Melan Välitä viljelijästä -projektityöntekijään tai alueelliseen MTK:n hanketyöntekijään. Yhteydenottaminen on ehdottoman luottamuksellista ja maksutonta. Yhteydenotto  ei velvoita viljelijää mihinkään.

Yhteystiedot:
Mela, Välitä viljelijästä -projekti, Kanta- ja Päijät- Häme
Sanna Säteri, puh. 050 331 8521

Esite    Lisätietoja

MTK Varsinais-Suomi, Menestyvä maatilayritys- hanke
Eila Tamminen, puh. 040 724 1271, s-posti: eila.tamminen [at] mtk.fi
Lauri Poso, puh. 0400 541 334, s-posti: lauri.poso [at] mtk.fi
Lisätietoja

Maatiloilla pidettävästä kirjanpidosta 

Mavi, Evira ja Tukes ovat julkaisseet oppaan maatilojen kirjaamisvelvoitteesta. Yhteenveto vaikuttaa aikamoisen kattavalta. Kannattaa tutustua, jos epätietoisuus ahdistaa. Lue tästä 

 

 

 

 

päivitetty: 16.8.2018