5.7.2023

Ilmoitus kuulutuksesta/ympäristövaikutusten arviointimenettely

Varsinais-Suomen ELY-keskus on antanut 30.6.2023 ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (252/2017) 13 §:n mukaisen päätöksen arviointimenettelyn soveltamisesta yksittäistapauksessa. Asian diaarinumero on VARELY/2512/2023.

Päätös koskee Ilmatar Energy Oy:n suunnittelemaa Loimaan aurinkovoimahanketta. Päätöksen mukaan hankkeeseen sovelletaan ympäristövaikutusten arviointia YVA-lain mukaisessa arviointimenettelyssä.

Tämä kuulutus ja päätös ovat yleisesti nähtävillä 30.6.2023-11.8.2023
ELY-keskuksen verkkosivuilla osoitteessa elykeskus.fi/kuulutukset (valitse ELY-keskus: Varsinais-Suomi).

Päätös liitteenä.