23.11.2023

Vaasan hallinto-oikeuden päätöskuulutus: päätös 1520/2023

Ympäristönsuojelulain 197 §:n 2 momentin Mukaan tieto hallinto-oikeuden päätöksen 23.11.2023 nro 1520/2023  julkisesta kuulutuksesta on julkaistava vaikutusalueen kunnassa kuntalain 108 §:n mukaisella tavalla päätöskuulutuksessa ilmenevän muutoksenhakuajan päättymiseen saakka.

Päätöskuulutus on saatavilla Vaasan hallinto-oikeuden verkkosivuilla.