19.10.2023

Kaavoitusta koskevat keskustelutilaisuudet kaupungin varikolla ja Hirvikosken kirjastossa

Loimaan kaupungin kaavoitus järjestää loka-marraskuussa kaksi kaavahankkeisiin liittyvää keskustelutilaisuutta.

Loimaalla on vireillä kaksi laajempien alueiden asemakaavojen päivitystä, keskustassa Lamminkadun ympäristössä sekä Hirvikoskella vanhan kunnantalon ja Loimijoen välisellä alueella. Molempien kaavojen luonnokset ovat nähtävillä palautetta varten.

Lamminkadun ympäristön asemakaavatyössä ajantasaistetaan yritys- ja asuinalueiden kaavoja, ja työn tarkoituksena on edistää alueiden toteuttamista nykytarpeiden mukaisesti. Kaavasta järjestetään vapaamuotoiseen keskusteluun tarkoitettu tilaisuus 27.10.2023 klo 14.00-18.00 välisenä aikana kaupungin varikolla osoitteessa Lamminkatu 25.

Lisätietoja Lamminkadun kaavatyöstä

Hirvikosken asemakaavan muutoksessa päivitetään mm. julkisten rakennusten korttelialueiden kaavamerkintöjä, joista esim. vanhan kunnantalon alue osoitetaan asumiseen. Kaavatyössä päivitetään myös alueen liikenteen sekä asuinalueiden kaavaratkaisuja.

Osallisia varten pidetään vapaamuotoiseen keskusteluun tarkoitettu tilaisuus 8.11.2023 klo 14.00-18.00 välisenä aikana Hirvikosken kirjastossa osoitteessa Hirvikoskentie 225.

Lisätietoja kaavatyöstä

Kaikki asiasta kiinnostuneet ovat tervetulleita tilaisuuksiin.

26.9.2023, Loimaan kaavoitus