Loimaan kaupungin hankinta-aamu yrittäjille 17.1.2024, tilaisuuden yleisöä

19.1.2024

Hankinta-aamu kiinnosti yrittäjiä

Loimaan kaupungin yrittäjille suunnattu hankintatilaisuus keräsi paikalle noin 50 henkeä Sarka-museoon keskiviikkoaamuna 17.1.2024. Tilaisuudessa esiteltiin kaupungin hankintaperiaatteita ja yrittäjät pääsivät keskustelemaan paitsi kaupungin, myös Loimaan Veden, Hulmin Huollon ja Loimaan Vuokra-asuntojen sekä Loimaan Kaukolämmön, asiantuntijoiden kanssa tulevista hankinnoista.

Loimaalaiset yrittäjäjärjestöt ovat nostaneet esille toiveen tiiviimmästä yhteistyöstä kaupungin hankintoihin liittyen. Tähän liittyen päätettiin järjestää hankintatilaisuus yrittäjien kanssa. Vuoropuhelu paikallisten toimijoiden kanssa koetaan erityisen tärkeäksi ja jatkossa hankintatilaisuus tullaan järjestämään vuosittain kaupungin talousarvion hyväksymisen jälkeen.

Hankintatoimen laista nousevia pääperiaatteita ovat avoimuus, tasapuolisuus ja syrjimättömyys sekä suhteellisuus. Ennen tarjouspyyntöjen jättämistä käytävä markkinavuoropuhelu ja kartoitus ovat tärkeä osa etenkin suuria hankintoja valmisteltaessa. Kaikki kansalliset kynnysarvot ylittävät (esim. tavarat ja palvelut 60 000€) tarjouspyynnöt julkaistaan HILMA-järjestelmässä. Alle 60 000€ euron pienhankintoja ohjaavat kaupungin omat ohjeet.

Loimaan kaupungin tekninen toimiala (kunnallistekniikka, tilapalvelut, ruoka- ja siivouspalvelut) on kaupungin suurin hankkija noin 6 miljoonalla eurolla. Vuonna 2024 tullaan kilpailuttamaan esimerkiksi katujen ja kiinteistöjen talvikunnossapito.

Sivistystoimi hankkii vuosittain noin neljällä miljoonalla eurolla. Merkittävimpiä hankintoja ovat varhaiskasvatuksen ostopalvelut sekä esi- ja perusasteen kuljetukset. Kuljetukset tullaan kilpailuttamaan vuonna 2025.

Elinkeino- ja kaupunkikehityspalveluissa hankinnat ovat pääasiassa pienhankintoja. Lisäksi on useita yhteistyösopimuksia, jotka eivät ole kilpailutettavia. 

Loimaan Veden investointihankinnat ovat useimmiten yhteisiä kaupungin kanssa, sillä vesihuoltoa tehdessä tehdään usein myös katuja. Hulmin Huolto tekee pääosin paikallisia hankintoja, kuten rakennustarvikkeet ja pienkonehankinnat. Loimaan Kaukolämmöllä on ostoja noin 4 miljoonan euron edestä vuosittain. Suurimmat ostot ovat biomassaa, jonka osalta ostetaan kaikki, mitä paikallisilta tuottajilta on tarjota. Tarvetta olisi paikallisista sähkötyön, pienmetallitöiden ja kuljetusalan yhteistyökumppaneista.

Varsinais-Suomen Yrittäjien hankinta-asiamies Jorma Saariketo Handata Oy:stä esitteli tilaisuudessa, miten yrittäjä voi hyödyntää kaupungin avaamaa ostolaskudataa.

Kaupungin hankinnat herättivät vilkasta keskustelua. Yrittäjät nostivat yhteisesti esille mm. hankinnoista tiedottamisen, lisäksi virkahenkilöiden ja asiantuntijoiden kanssa keskusteltiin tarkemmin yksittäisistä hankinnoista.

Hankinta-aamun koonnista voit lukea tarkemmin Loimaan kaupungin hankinnoista sekä tälle vuodelle tulevista ja seuraaville vuosille suunnitteilla olevista kilpailutuksista.