19.3.2024

Avustusten haku järjestöjen toimintaan 2024

Loimaan kaupungin yleisavustukset ovat haettavana 1.- 30.04.2024.

Sivistyspalveluiden avustukset

Sivistyslautakunnan avustukset ovat haettavissa. Ne jaetaan kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelujen sekä hyvinvointia ja terveyttä edistävään toimintaan liittyviin avustuksiin, joita ovat yleisavustus ja kohdeavustus.

Yleisavustusten hakuaika on 1.- 30.4.2024.

Kulttuuripalvelujen sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen kohdeavustusten haku alkaa 1.4.2024 ja päättyy 15.11.2024. Liikunta- ja nuorisopalveluiden kohdeavustukset ovat haettavissa 15.10. -15.11.2024. Urheilustipendien haku 15.11.2024 mennessä.

Kulttuuritoiminta

Avustussumma yhteensä 49 300 €.
Kulttuuripalveluiden avustusten tarkoituksena on edistää, kehittää ja monipuolistaa Loimaan kulttuuritarjontaa, taide-elämää, kotiseututyötä ja kulttuurityön vapaata kansalaistoimintaa.

Kulttuuripalveluiden yleisavustusta voidaan myöntää sellaisten loimaalaisten yhdistysten ja yhteisöjen toimintaan, jotka ovat aloittaneet toimintansa vähintään edellisenä kalenterivuonna, ja joiden toiminta sisältää taiteen harjoittamista ja harrastamista, taidepalvelusten tarjontaa ja käyttöä, kotiseututyötä sekä paikallisen kulttuuriperinteen vaalimista ja edistämistä (vakiintunut kulttuuritoiminta).
Lisätietoja kulttuurisihteeri Monika Antikainen p. 050 470 8767.

Liikuntatoiminta

Avustussumma yhteensä 87 600 €.
Yleisavustuksia voivat hakea paikalliset rekisteröidyt liikuntajärjestöt, sekä paikalliset ja alueelliset erityisliikuntaa tarjoavat rekisteröidyt yhdistykset. Yleisavustusta voidaan myöntää myös Loimaalle rekisteröidylle paikalliselle erityisliikuntaa tarjoavalle järjestölle. Avustusta saavan järjestön/yhdistyksen tulee olla toiminut vähintään yhden toimintakauden.
Lisätietoja liikuntapalvelupäällikkö Anu Pitkänen p. 050 082 6359.

Nuorisotoiminta

Avustussumma yhteensä 16 300 €
Yleisavustusta voidaan myöntää paikallisille nuorisojärjestöille, nuorisotyötä tekeville järjestöille tai järjestöjen nuorisojaostoille, jotka harjoittavat kaupungin alueella nuorisotoimintaa tai toimivat nuorisotyön tai -toiminnan edistämiseksi.
Lisätietoja nuorisosihteeri Teija Aartola-Jalonen p. 040 353 1537.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Sivistyslautakunta myöntää harkintansa mukaan vuosittain avustusta hyvinvointia ja terveyttä edistävään toimintaan. Avustuksilla tuetaan ensisijaisesti hyvinvoinnin erojen kaventamista Loimaalla.

Avustettavan toiminnan tulee kohdistua haavoittuviin ryhmiin, kuten lapsiin ja nuoriin, ikääntyneisiin, pitkäaikaissairaisiin ja vammaisiin, päihdepalveluja, mielenterveyspalveluja tai kriisiapua tarvitseviin, asunnottomiin, toimeentulovaikeuksissa oleviin, maahanmuuttajataustaisiin tai erilaisiin vähemmistöryhmiin.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen liittyvien yleis- ja kohdeavustusten avustussumma vuonna 2024 on yhteensä 26 500 €.
Lisätietoja sivistysjohtaja Manne Pärkö p. 050 593 6249.

Avustusten hakeminen

Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimen sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen avustukset haetaan sähköisesti Avustusverkon kautta. Hakulomake avautuu 1.4.2024 klo 9.00 ja sulkeutuu 30.4.2024 klo 23.59.

Avustusten myöntämisperusteet ja hakuohjeet.pdf

Kohdeavustukset ja stipendit

Samalla alkaa myös kulttuuripalvelujen sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen liittyvien kohdeavustusten haku sähköisesti > 15.11.2024 klo 15 saakka.
Liikunta- ja nuorisopalvelujen kohdeavustukset haetaan sähköisesti 15.10.-15.11.2024 välisenä aikana.
Loimaan kaupungin urheilustipendisäännön mukaiset stipendit ovat haettavissa yksilö- ja joukkueurheilulomakkeilla 15.11.2024 klo 23.59 mennessä.

Tarkemmat lisätiedot sivulla Järjestöavustukset ja stipendit.