asfattitie.

25.5.2023

Katujen ja kevyenliikenteenväylien päällystys v 2023

Tänä vuonna on 330 000 € määräraha katujen ja kevyenliikenteenväylien päällystykseen.

Päällystyskohteissa on sekä uudelleen päällystettäviä että sorapintaisia, ensimmäistä kertaa päällystettäviä. Super Asfaltin urakoimat kohteet on esitetty alla sekä kartassa että taulukossa.

Työt ovat käynnissä ja toivotaan varovaisuutta liikenteessä.

Kartta

Päällystysohjelma