23.2.2023

Yksityisten teiden avustukset

Loimaan kaupungin yksityisteiden vuoden 2023 kunnossapitoavustusten hakuaika
alkaa 27.2.2023 ja päättyy 2.5.2023 klo 15.00. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.

Kunnossapitoavustukset tulee ensisijaisesti toimittaa sähköistä hakulomaketta käyttäen,
https://loimaa.tiekuntarekisteri.fi. Haku on mahdollista tehdä myös paperilomakkeella. Lo-
makkeita saa Loimaan kaupungin tekniikka ja ympäristö –toimialan toimistosta, osoitteesta
Loimijoentie 74, 32440 ALASTARO, minne myös paperiset avustushakemukset tulee toimit-
taa.

Loimaalla 23.2.2023

ELINYMPÄRISTÖLAUTAKUNTA