5.1.2024

Vaasan hallinto-oikeuden päätös 2/2024 vesitalousasiassa

Vesilain 15 luvun 5 §:n 1 momentin mukaan tieto hallinto-oikeuden päätöksen 5.1.2024 nro 2/2024  julkisesta kuulutuksesta on julkaistava vaikutusalueen kunnassa kuntalain 108 §:n mukaisella tavalla päätöskuulutuksessa ilmenevän muutoksenhakuajan päättymiseen saakka.

Vaasan hallinto-oikeuden päätös on luettavissa täältä.