11.12.2023

Presidentinvaalien ulkomainonta Loimaan kaupungissa  

Presidentinvaalien ulkomainonta saadaan aloittaa Loimaan kaupungissa kaupungin omistamilla yleisillä paikoilla sekä Kiinteistö Oy Hirvikosken Säästötalon omistamalla tontilla viikkoa ennen ennakkoäänestyksen alkamista eli keskiviikkona 10.1.2024 alkaen. Kunta ei voi määrätä muiden kuin omistuksessaan ja hallinnassaan olevien alueiden vaalimainontapaikoista. Mainoksen sijoittamiselle tarvitaan maanomistajan/haltijan suostumus.

Mainokset on sijoitettava ja kiinnitettävä siten, etteivät ne haittaa näkyvyyttä ja liikennettä. Mainoksia ei saa kiinnittää valaisinpylväisiin, liikennemerkkipylväisiin eikä kaupungin omistamiin rakennuksiin. Tienvarsimainonnasta ja –ilmoittelusta säädetään maantielain (503/2005) 52 ja 52 a §:ssä, tieliikennelain 73 §:ssä sekä järjestyslain 6 §:ssä.

Vaalimainoksia ei sijoiteta ennakkoäänestys- tai äänestyspaikalle ja niiden läheisyyteen siten, että niiden voitaisiin katsoa vaikuttavan äänestäjien vaalivapauteen. Lähtökohtana voidaan pitää sitä, etteivät vaalimainokset näy vaalihuoneistoon taikka sen sisäänkäyntiin.

1. (Keskusta) kaupunginosassa ja 2. (Tuulensuu) kaupunginosassa saa mainoksia sijoittaa kaupungin omistamille alueille ainoastaan sinne pystytettäviin vaaleihin osallistuvien puolueiden ja äänestäjäryhmien käyttöön luovutettaviin vaalimainostelineisiin. Mainosten järjestys on numerojärjestys vasemmalta oikealle. Kaupungin toimesta pystytettäviä vaalimainostelineitä koskeva luettelo ja kartta ovat nähtävissä Loimaan kaupungin teknisessä ja ympäristöpalvelukeskuksessa, os. Loimijoentie 74, 32440 Alastaro. 

Vaaleihin osallistuvilla puolueilla ja äänestäjäryhmillä on kullakin oikeus pystyttää kaupungin kauppatorille yksi vaalimainostorni tai muu vastaava. Lisäksi kullakin puolueella ja äänestäjäryhmällä on oikeus järjestää kauppatorilla 10.1.2024 alkaen yhden tunnin kestäviä puhetilaisuuksia. 

Vaalimainostornien sijoituksesta, koosta ja rakenteesta on ennakolta sovittava kunnallistekniikan työnjohtaja Matti Rautakummun kanssa, puh. 050-448 9803,

sekä torilla järjestettävistä puhetilaisuuksista kulttuuritoimen kanssa.

Loimaan kaupungin vaihde, puh. 02-76 110 (ma-to klo 8:00-11:00 ja klo 12:00-15.30; pe ja aattopäivät klo 8:00-11:00 ja 12:00-15:00).

Vaalimainosjulisteet on poistettava vaaleja seuraavan päivän aikana.

Loimaan kaupungin keskusvaalilautakunta 14.11.2023

Vaalimainostelineiden sijoituspaikat:  

  1. Kauppatori, os. 32200 LOIMAA  
  2. Turuntien ja Asemakadun puistoalue, os. 32200 LOIMAA  
  3. Tampereentie (Kyttälänkadun liittymä), os. 32200 LOIMAA  
  4. Aleksis Kivenkadun ja Kalevalankadun risteysalueen puisto, os. 32200 LOIMAA  
  5. Hirvikoski/Kiinteistö Oy Hirvikosken Säästötalon tontti os. Hirvikoskentie, 32210 LOIMAA  
  6. Tori, os. Kauppakuja, 32440 ALASTARO  
  7. Vuokratalo 2, os. Ojakkaantie 2, 32300 MELLILÄ