13.6.2023

Meluilmoituksen vireilläolo / Kuissirock 15.7.

KUULUTUS

Meluilmoituksen vireilläolo

Loimaan kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen ilmoittaa, että sille on jätetty seuraava ympäristönsuojelulain 118 §:n mukainen ilmoitus melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta:

Ilmoituksen tekijä: Loimijoki Virtaa, Runkotie 8, 32210 Loimaa

Toiminta:     Ulkoilmakonsertti Loimaan Pesäpallostadionilla.

Kyseessä on Kuissi Rock -ulkoilmakonsertti Loimaan pesäpallostadionilla osoitteessa Sammonkatu 2. Tapahtuma alkaa lauantaina 15.7.2023 klo. 14 – 16 tapahtuvalla lastenkonsertilla. Aikuisille suunnattu tapahtuma alkaa lauantaina 15.7.2023 klo. 18 ja päättyy sunnuntaina 16.7.2023 klo. 01.00. Tapahtuman aikana järjestetään musiikkiesityksiä, joissa käytetään äänentoistolaitteistoa. Melutaso on ilmoituksen mukaan lähimmissä häiriintyvissä kohteissa 70dB. Melutasoa valvotaan äänentarkkailupisteeltä. Tapahtumasta aiheutuu väliaikaista melua lähiympäristöön.

Ilmoitus on nähtävänä 14.06.2023–5.7.2023 verkossa osoitteessa julkipano.fi ja Loimaan rakennus- ja ympäristövalvonnan toimistolla, osoitteessa Loimijoentie 74, 32440 Alastaro.

Ne, joiden etua tai oikeutta ilmoitus saattaa koskea, voivat jättää asiaan kirjallisen muistutuksen. Myös muilla henkilöillä ja yhteisöillä on oikeus esittää tietoja ja mielipiteitä ilmoituksen johdosta.

Muistutukset ja mielipiteet tulee toimittaa 5.7.2023 klo 15.00 mennessä Loimaan rakennus- ja ympäristövalvonnalle, osoitteeseen Loimaan kaupunki, Rakennus- ja ympäristövalvonta, Loimijoentie 74, 32440 Alastaro tai sähköisesti osoitteessa www.julkipano.fi tai kirjaamo@loimaa.fi.

Lisätietoja antaa ympäristötarkastaja Anna Lilja, p. 0500 826 357,
s-posti anna.lilja@loimaa.fi

Julkaistu Loimaan kaupungin verkkosivuilla ja www.julkipano.fi 14.06.2023. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen 7. päivänä julkaisemisajankohdasta.