20.12.2021

Lupajaoston päätös

Seuraava Loimaan kaupungin elinympäristölautakunnan lupajaoston kokouksessaan 16.12.2021 tekemä päätös annetaan julkipanon 21.12.2021 jälkeen.

– lupajaosto 16.12.2021 § 95 Päätös ympäristönsuojelulain 120 §:n mukaisen    poikkeuksellisen tilanteen muutoksesta

Muutosta päätökseen voi hakea valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen viimeistään 20.1.2022.

Päätösasiakirjat ovat nähtävillä virka-aikana Loimaan kaupungin tekniikka ja ympäristö –toimialan toimistossa osoitteessa Loimijoentie 74, 32440 Alastaro.

Loimaalla 20.12.2021

Loimaan kaupungin elinympäristölautakunnan lupajaosto