24.5.2023

Lupajaoston päätös

Seuraava Loimaan kaupungin elinympäristölautakunnan lupajaoston kokouksessaan 23.5.2023 tekemä päätös annetaan julkipanon 29.5.2023 jälkeen.

– lupajaosto 23.5.2023 § 42 Päätös ympäristöluvan myöntämisestä Veljekset Wallin Oy / Purkubetonin ja -tiilen sekä purkuasfaltin käsittely

Muutosta päätökseen voi hakea valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen viimeistään 3.7.2023.

Päätösasiakirjat ovat nähtävillä virka-aikana Loimaan kaupungin tekniikka ja ympäristö –toimialan toimistossa osoitteessa Loimijoentie 74, 32440 Alastaro sekä Julkipano.fi-palvelussa.

Loimaalla 25.5.2023

Loimaan kaupungin elinympäristölautakunnan lupajaosto