30.11.2022

Lupajaoston päätös

LUPAJAOSTON PÄÄTÖS

Seuraava Loimaan kaupungin elinympäristölautakunnan lupajaoston kokouksessaan 29.11.2022 tekemä päätös annetaan julkipanon 1.12.2022 jälkeen.

– lupajaosto 29.11.2022 § 70 Päätös ympäristönsuojelulain 120 §:n mukaisen    poikkeuksellisen tilanteen muutoksesta

Muutosta päätökseen voi hakea valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen viimeistään 9.1.2023.

Päätösasiakirjat ovat nähtävillä virka-aikana Loimaan kaupungin tekniikka ja ympäristö –toimialan toimistossa osoitteessa Loimijoentie 74, 32440 Alastaro.

Loimaalla 1.12.2022

Loimaan kaupungin elinympäristölautakunnan lupajaosto