28.2.2024

Loimaan kaupungin kaavoituskatsaus 2024

Loimaan kaupunginhallitus on hyväksynyt 19.2.2024 § 36 MRL 7 §:n mukaisen kaavoituskatsauksen vuodelle 2024. Katsauksessa esitellään ajankohtaisia kaava-asioita. Kaavoituskatsaus toimii MRL:n mukaisena ilmoituksena kaavoituksen vireilletulosta uusien kaavatöiden osalta. Vuonna 2024 aloitettava kaavahanke on:

  • Virttaankankaan asemakaava ja asemakaavan muutos, joka koskee Jarno Saarisentien (osa), Kievarintien (osa), Häkkisentien, Tomminkujan, Mikankujan, Jyrkinkujan ja Ruutulipuntien ympäristöä.

Katsaus on nähtävillä 1.3.-2.4.2024 kaupungin kotisivuilla www.loimaa.fi/kaavoitus -> Kaavoitus -> Kaavoituskatsaus 2024 sekä Tekniikka ja ympäristö -toimialan toimipisteessä (Loimijoentie 74, Alastaro).

Loimaan kaupunginhallitus, 19.2.2024