11.1.2023

Loimaan kaupungin kaavoituskatsaus 2023

LOIMAAN KAUPUNGIN KAAVOITUSKATSAUS 2023

Loimaan kaupunginhallitus on hyväksynyt 19.12.2022 § 371 MRL 7 §:n mukaisen kaavoituskatsauksen vuodelle 2023. Katsauksessa esitellään ajankohtaisia kaava-asioita. Kaavoituskatsaus toimii MRL:n mukaisena ilmoituksena kaavoituksen vireilletulosta uusien kaavatöiden osalta. Vuonna 2023 aloitettavia kaavahankkeita ovat:

  • Lamminkadun ympäristön asemakaava ja asemakaavan muutos, joka koskee Lamminkadun (osa), Lamminperän, Kenttäkujan, Kopparinkujan, Siepparinkujan ja Lukkarinkujan  ympäristöä.
  • Alastaron eteläosan asemakaava ja asemakaavan muutos, joka koskee Alastaron teollisuustien (osa), Kaapelitien, Niinijoensuuntien (osa), Loimijoentien (osa), Haaroistentien (osa), Loimaantien (osa), Tammilehdontien (osa) ja Vakkatien (osa) ympäristöä.

Kaavoituskatsaus pidetään nähtävillä 20.1.-20.2.2023 Loimaan kaupungin Tekniikka ja ympäristö –toimipisteessä (os. Loimijoentie 74, Alastaro). Katsaus on nähtävillä myös kaupungin kotisivuilla.

Loimaan kaupunginhallitus, 19.12.2022