21.12.2022

Loimaan kaupungin ilmoitustaulun paikka vaihtuu

Loimaan kaupungin ilmoitustaulu sijaitsee 1.1.2023 alkaen kaupungintalon pääsisäänkäynnin yhteydessä osoitteessa Ylistaronkatu 36.

1.1.2020 alkaen julkiset kuulutukset on viety kaupungin verkkosivuille. Kaupungin fyysisellä ilmoitustauluilla ei 1.1.2020 alkaen ole enää ollut varsinaista roolia kuulutusmenettelyssä. Eräät erityislainsäädäntöön perustuvat kuulutukset pidetään kuitenkin tarvittaessa nähtävänä kaupungin ilmoitustaululla mahdollisen kuntaan saapuneen erillisen ohjeistuksen mukaisesti.

Kaupunginhallitus 28.11.2022 § 354