10.11.2022

Kuulutus lohkomistoimitus

Tiistaina 29.11.2022 klo 14.30 pidetään kiinteistön muodostamista, rajojen määräämistä ja rasitteiden käsittelemistä varten Maankäyttö- ja rakennuslain 94 §:n mukainen yleisen alueen lohkomistoimituksen kokous Loimaan kaupungin Alastaron kunnantalon kokoustilassa osoitteessa Loimijoentie 74, 32440 Alastaro.

Toimitus koskee Satakunnantien katualuetta Aleksis Kivenkadun ja Seppälänkadun väliseltä alueelta I kaupunginosassa.  Lohkottava alue muodostuu kiinteistöistä 430-406-3-31, 430-406-3-32, 430-406-3-43, 430-406-3-58, 430-406-3-62, 430-406-3-64, 430-406-4-26, 430-406-4-32 sekä 430-406-4-78.

Tähän tilaisuuteen kutsutaan saapumaan kaikki em. kiinteistöjen asianosaiset omistajat. Asianosaisten poissaolo ei estä toimituksen suorittamista.

Loimaalla 15.11.2022

Toimitusinsinööri Esa Kosonen