15.6.2023

Kuulutus ympäristönsuojelulain 115A §:n mukaisesta ilmoituksesta

Maatalous Oy Kuuskoski on jättänyt elinympäristövaliokunnan lupajaostolle YSL:n 115a §:n mukaisen ilmoituksen eläinsuojan laajentamisesta kiinteistöllä 430-406-10-22. 

Hakemusasiakirjat ovat nähtävänä 16.6.-24.7.2023 välisenä aikana tekniikka ja ympäristö -toimialan toimipisteessä osoitteessa Loimijoentie 74, 32440 Loimaa sekä sähköisesti osoitteessa julkipano.fi.

Niillä, joiden etua tai oikeutta asia koskee, on oikeus tehdä asiasta muistutus. Muilla on oikeus ilmaista asiasta mielipiteensä. Muistutukset ja mielipiteet tulee jättää kirjallisena viimeistään 24.7.2023 osoitteella Loimaan kaupunki, elinympäristövaliokunnan lupajaosto, Loimijoentie 74, 32440 Alastaro tai sähköisesti kirjaamo@loimaa.fi.

Lisätietoja antaa ympäristötarkastaja Anna Lilja 0500 826 357, anna.lilja@loimaa.fi

Loimaalla 16.6.2023

Elinympäristövaliokunnan lupajaosto