1.2.2021

Kuulutus ympäristönsuojelulain 115A §:n mukaisesta ilmoituksesta

Teppo Heikkilä on jättänyt elinympäristövaliokunnan lupajaostolle YSL:n 115a §:n mukaisen ilmoituksen eläinsuojan laajentamisesta kiinteistöllä 430-432-2-11.

Hakemusasiakirjat ovat nähtävänä 1.2-3.3.2021 välisenä aikana tekniikka ja ympäristö -toimialan toimipisteessä osoitteessa Loimijoentie 74, 32440 Loimaa.

Niillä, joiden etua tai oikeutta asia koskee, on oikeus tehdä asiasta muistutus. Muilla on oikeus ilmaista asiasta mielipiteensä. Muistutukset ja mielipiteet tulee jättää kirjallisena viimeistään 3.3.2021 osoitteella Loimaan kaupunki, elinympäristövaliokunnan lupajaosto, Loimijoentie 74, 32440 Alastaro.

Lisätietoja antaa johtava rakennustarkastaja Harri Salminen 02 761 4270, harri.salminen@loimaa.fi

Loimaalla 29.1.2021

Elinympäristövaliokunnan lupajaosto