10.3.2023

Kuulutus ympäristölupahakemuksen vireilletulosta

Veljekset Wallin Oy hakee ympäristönsuojelulain (527/2014) 27 §:n mukaista ympäristölupaa jätteen ammattimaiselle käsittelylle Loimaan Majanojalla tilalla Seppä, kiinteistöllä 430-441-2-91.

Kuulutus