15.6.2023

Kuulutus/meluilmotuksen vireilläolo

Loimaan kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen ilmoittaa, että sille on jätetty 14.6.2023 seuraava ympäristönsuojelulain 118 §:n mukainen ilmoitus melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta:

Ilmoituksen tekijä: Tehan Oy, Ampeeritie 11, 21530 Paimio

Toiminta: Sillankorjaustyö kahdessa kohteessa

Tehan Oy toteuttaa sillankorjaustöitä kahdessa kohteessa Loimaalla 26.6.2023–17.11.2023 välisenä aikana. Töitä suoritetaan seuraavissa kohteissa: Kauhanojan silta, Katinhännäntie 536, Loimaa ja Niinijoen silta, Asemantie 21, Mellilä. Töitä tehdään ma-pe 7.00–22.00, la 9.00–18.00 ja su 9.00-15.00. Meluisimpien työvaiheiden aikana meluraja 55dB ylittyy lähimmissä häiriintyvissä kohteissa. Meluisimmat työvaiheet suoritetaan arkisin klo. 7.00-22.00 muutaman päivän jaksoissa. Melua seurataan tarvittaessa mittaamalla.

Ilmoitus on nähtävänä 16.6.–22.6.2023 osoitteessa https://julkipano.lupapiste.fi.

Ne, joiden etua tai oikeutta ilmoitus saattaa koskea, voivat jättää asiaan kirjallisen muistutuksen. Myös muilla henkilöillä ja yhteisöillä on oikeus esittää tietoja ja mielipiteitä ilmoituksen johdosta. 

Muistutukset ja mielipiteet tulee toimittaa 22.6.2023 klo 15.00 mennessä Loimaan rakennus- ja ympäristövalvonnalle, osoitteeseen Loimaan kaupunki, Rakennus- ja ympäristövalvonta, Loimijoentie 74, 32440 Alastaro tai sähköisesti kirjaamo@loimaa.fi.

Lisätietoja antaa ympäristötarkastaja Anna Lilja, p. 0500 826 357,
s-posti anna.lilja@loimaa.fi

Julkaistu Loimaan kaupungin verkkosivuilla 16.6.2023.