13.3.2023

Kuulutus maa-aines- ja ympäristölupahakemuksen vireilletulosta

Veljekset Wallin Oy hakee ympäristönsuojelulain (527/2014, liite 1 kohta 7) mukaista ympäristölupaa ja maa-aineslain (555/1981 § 4 a) mukaista maa-aineslupaa kalliokiven ottamiseen ja louhintaan sekä jalostamiseen kiinteistölle 430-441-2-91.

Kuulutus