17.5.2023

Kuulutuksen ja päätöksen nähtävilläolo / Metsämaan jätenvedenpuhdistamo

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on antanut 17.5.2023 ympäristönsuojelulain 64 §:n mukaisen päätöksen Loimaan kaupungin Metsämaan jätevedenpuhdistamon vesistötarkkailusuunnitelman hyväksymisestä. Asian diaarinumero on VARELY/2717/2017.

Kuulutuksen ja päätöksen nähtävilläpito:

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on antanut yllä mainitun päätöksen tiedoksi julkisella kuulutuksella. Kuulutus ja tarkkailuohjelma ovat nähtävillä 17.5.2023- 23.6. 2023 välisenä aikana ELY-keskuksen verkkosivuilla osoitteessa

www.ely-keskus.fi/kuulutukset/varsinais-suomi

Linkit: