1.11.2023

Julkipanoilmoitus maa-aineslain ja ympäristönsuojelulain mukaisen lupapäätöksen antamisesta kiinteistöillä 430-479-2-50, 430-479-2-2 ja 40-479-3-34.

Julkipanoilmoitus