24.5.2023

Julkipanoilmoitus maa-aineslain Ja ympäristönsuojelulain mukaisen lupapäätöksen antamisesta

Kalliokiviaineksen ottaminen sekä kallion ja kiviaineksen murskaaminen kiinteistöllä 430-441-2-91

Julkipanoilmoitus