14.6.2023

Ilmoitus ympäristötarkastajan viranhaltijapäätöksestä / Wille Machines Oy

Julkipano 14.6.2023

Päätöksen antopäivä 15.6.2023

Päätösnumero Ympäristötarkastajan viranhaltijapäätös § 7/2023

Asia

Päätös ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta
meluilmoituksesta, joka koskee yksityistapahtuman järjestämistä
osoitteessa Lamminkatu 3, 32200 Loimaa. Tapahtuma alkaa
perjantaina 16.06.2023 klo 09.00 ja päättyy lauantaina
17.06.2023 klo 01.00.

Ilmoituksen tekijä Wille Machines Oy

Nähtävänä pito

Viranhaltijapäätös on nähtävänä 14.6.2023-21.07.2023 välisenä
aikana Loimaan kaupungin kotisivuilla, julkipano.fi -palvelussa
sekä tekniikka ja ympäristö -toimialan toimistossa, Loimijoentie
74, Alastaro.

Muutoksenhaku

Päätökseen voi hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta.
Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä
olevassa valitusosoituksessa. Valitusaika päättyy 21.07.2023.

Lisätietoja ympäristötarkastaja Anna Lilja, p. 0500 826 357