14.6.2023

Ilmoitus ympäristötarkastajan viranhaltijapäätöksestä / Takana Oy

Julkipano 14.6.2023

Päätöksen antopäivä 15.6.2023

Päätösnumero Ympäristötarkastajan viranhaltijapäätös § 8/2023

Asia

Päätös ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta
meluilmoituksesta, joka koskee yksityistapahtuman järjestämistä
osoitteessa Lamminkatu 47, 32200 Loimaa. Tapahtuma on
kaksipäiväinen. Tapahtuma-ajankohdat ovat 14.06.2023 klo
16.00–00.00 ja 16.6.2023 klo 18.00-01.00.

Ilmoituksen tekijä Takana Oy

Nähtävänä pito

Viranhaltijapäätös on nähtävänä 14.6.2023-21.07.2023 välisenä
aikana Loimaan kaupungin kotisivuilla, julkipano.fi -palvelussa
sekä tekniikka ja ympäristö -toimialan toimistossa, Loimijoentie
74, Alastaro.

Muutoksen haku

Päätökseen voi hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta.
Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä
olevassa valitusosoituksessa. Valitusaika päättyy 21.07.2023.

Lisätietoja ympäristötarkastaja Anna Lilja, p. 0500 826 357