9.4.2021

Ilmoitus päätöksen antamisesta

Julkipano                     9.4.2021

Päätöksen antopäivä    9.4.2021

Päätösnumero            

Johtavan rakennustarkastajan viranhaltijapäätös § 1/2021

Asia                            

Päätös Simo Pietilän Tila Oy:n tekemästä ympäristösuojelulain 118 §:n mukaisesta meluilmoituksesta, joka koskee kiviaineksen louhintaa ja murskausta ajalla 13.4. – 15.6.2021 osoitteessa Filppulantie 128.

Ilmoituksen tekijä       

Simo Pietilän Tila Oy

Nähtävänäpito           

Viranhaltijapäätös on nähtävänä 9.4.2021-10.5.2021 välisenä aikana Loimaan kaupungin kotisivuilla sekä tekniikka ja ympäristö –toimialan toimistossa, Loimijoentie 74, Alastaro.

Muutoksenhaku         

Päätökseen voi hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa. Valitusaika päättyy 10.5.2021.

Lisätietoja                  

Harri Salminen, p. 02 761 4270