15.6.2023

Ilmoitus päätöksen antamisesta / Ympäristötarkastajan viranhaltijapäätös

Kiviaineksen louhintaa ja murskausta kiinteistöllä 430-439-8-1

Julkipano 16.6.2023

Päätöksen antopäivä 16.6.2023

Päätösnumero Ympäristötarkastajan viranhaltijapäätös § 9/2023

Asia

Päätös ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta
meluilmoituksesta, joka koskee koskien kiviaineksen louhintaa ja
murskausta kiinteistöllä 430-439-8-1, osoitteessa Kollasentie 93
c. Louhintaa ja murskausta suoritetaan osana rakennushankkeen
maarakennustyötä. Louhinta liittyy rakennusluvalla 23-0023-R
luvitettuun hankkeeseen.

Ilmoituksen tekijä Ralf Ajalin Oy

Nähtävänä pito

Viranhaltijapäätös on nähtävänä 16.6.2023-24.07.2023 välisenä
aikana Loimaan kaupungin kotisivuilla, julkipano.fi -palvelussa
sekä tekniikka ja ympäristö -toimialan toimistossa, Loimijoentie
74, Alastaro.

Muutoksenhaku

Päätökseen voi hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta.
Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä
olevassa valitusosoituksessa. Valitusaika päättyy 24.07.2023.

Lisätietoja ympäristötarkastaja Anna Lilja, p. 0500 826 357