26.4.2022

Ilmoitus päätöksen antamisesta

Loimaan kaupungin ympäristötarkastaja on antanut päätöksen Pemamek Oy:n tekemästä ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta meluilmoituksesta.

Ilmoitus