21.6.2023

Ilmoitus kuulutuksesta / Pilaantuneen maaperän puhdistaminen

Varsinais-Suomen ELY-keskus on antanut 21.6.2023 ympäristönsuojelulain 136 §:n mukaisen päätöksen pilaantuneen maaperän puhdistamisesta sille saapuneen ilmoituksen johdosta. Asian diaarinumero on VARELY/2874/2023. Loimaan kaupungille annettu päätös koskee pilaantuneen maaperän puhdistamista osoitteessa Moisionkatu, Loimaa.

Kuulutuksen ja päätöksen nähtävilläpito: Varsinais-Suomen ELY-keskus on antanut yllä mainitun päätöksen tiedoksi julkisella kuulutuksella. Kuulutus ja päätös ovat nähtävillä 12.6.-19.7.2023 välisenä aikana ELY-keskuksen verkkosivuilla. Lisäksi päätös on pysyvästi nähtävillä ympäristöhallinnon yhteisillä verkkosivuilla.

Linkki kuulutukseen ja päätökseen ELY-keskuksen verkkosivulla: www.ely-keskus.fi/kuulutukset/varsinais-suomi

Linkki päätökseen ympäristöhallinnon yhteisillä verkkosivuilla: www.ymparisto.fi/pilaantuneetmaat/varsinais-suomi-ja-satakunta