26.6.2023

Ilmoitus kuulutuksesta / Metsämaan jätevedenpuhdistamo

Varsinais-Suomen ELY-keskus on antanut 26.6.2023 ympäristönsuojelulain 64 §:n mukaisen päätöksen Loimaan Metsämaan jätevedenpuhdistamon käyttö- ja päästötarkkailuohjelman hyväksymisestä. Asian diaarinumero on VARELY/2717/2017

Varsinais-Suomen ELY-keskus on antanut yllä mainitun päätöksen tiedoksi julkisella kuulutuksella. Kuulutus ja päätös ovat nähtävillä 26.6.2023-2.8.2023 välisenä aikana ELY-keskuksen verkkosivuilla osoitteessa ely-keskus.fi/Kuulutukset

Linkit:

Kuulutus
Päätös liitteineen