6.7.2023

Ilmoitus johtavan rakennustarkastajan viranhaltijapäätöksestä / Loimijoki virtaa ry

Julkipano                                       6.7.2023

Päätöksen antopäivä                7.7.2023

Päätösnumero                             Johtavan rakennustarkastajan viranhaltijapäätös § 1/2023

Asia

Päätös ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta meluilmoituksesta, joka koskee ulkoilmakonsertin järjestämistä kiinteistöllä 430-406-4-32, osoitteessa Sammonkatu 6.

Ilmoituksen tekijä                       Loimijoki virtaa ry

Nähtävänä pito                          

Viranhaltijapäätös on nähtävänä 6.7.2023-11.8.2023 välisenä aikana Loimaan kaupungin kotisivuilla, julkipano.fi -palvelussa sekä tekniikka ja ympäristö -toimialan toimistossa, Loimijoentie 74, Alastaro.

Muutoksenhaku

Päätökseen voi hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa. Valitusaika päättyy 11.8.2023.

Lisätietoja: johtava rakennustarkastaja Harri Salminen, p. 0500 434 255