24.10.2023

Hirvikosken asemakaavan muutos (20. kaupunginosa, Hirvikoski)

Kaavoitus koskee entisen kunnantalon ja Loimijoen välistä aluetta ja lähiympäristöä (mm. yhtenäiskoulun, päiväkotien, kirjaston, kansanopiston, Kanta-Loimaantien (osa), Hirvikoskentien (osa), Loimijoen rantatien (osa) ja Piisamintien ympäristöjä).

Kaavan luonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) ovat nähtävillä 25.10.-23.11.2023 osoitteessa www.loimaa.fi/ak2033 sekä Tekniikka ja ympäristö –toimialan toimipisteessä (Loimijoentie 74, Alastaro). Mahdolliset mielipiteet luonnoksesta ja huomautukset OAS:sta tulee toimittaa viimeistään 23.11.2023 otsikolla ”Kaava Ak 2033” osoitteeseen: Tekniikka ja ympäristö / kaavoitus, Loimijoentie 74, 32440 Alastaro tai sähköpostilla: kirjaamo@loimaa.fi.

Asukkaiden, maanomistajien ja muiden osallisten on mahdollista tulla vapaamuotoisesti keskustelemaan alueen kaavoituksesta asukaspäivänä 8.11.2023 klo 14.00–18.00 välisenä aikana, joka pidetään Hirvikosken kirjaston lehtisalissa osoitteessa Hirvikoskentie 225.

26.9.2023, Loimaan kaavoitus