22.5.2023

Hallintolain 62 §:n mukainen yleistiedoksianto kiinteistön 430-472-6-156 omistajalle/haltijalle

Loimaan Vesi on tehnyt Loimaan rakennusvalvontaviranomaiselle maankäyttö- ja rakennuslain 161 §:n mukaisen hakemuksen viemärin sijoittamiseksi kiinteistön 430-472-6-156 alueelle osoitteessa Virttaanraitti 127a, 32560 Virttaa. Hakemuksessa pyydetään myös maankäyttö- ja rakennuslain 144 §:n mukaista aloittamisoikeutta toimenpiteen suorittamiseksi ennen kuin päätös on saanut lainvoiman.

Hakemusasiakirjat ovat nähtävänä 12.6.2023 saakka Loimaan kaupungin rakennusvalvonnassa osoitteessa Tekniset ja ympäristöpalvelut, Loimijoentie 74, 32440 Alastaro. Lisätietoja antaa johtava rakennustarkastaja Harri Salminen puh. 050 043 4255 tai sähköposti harri.salminen@loimaa.fi.

Kiinteistön omistajalle ja mahdolliselle haltijalle varataan tilaisuus antaa kirjallinen vastine hakemuksen johdosta. Mahdollinen kirjallinen vastine tulee toimittaa viimeistään 12.6.2023 mennessä edellä mainittuun rakennusvalvonnan osoitteeseen tai sähköpostiin rakennus.ymparistovalvonta@loimaa.fi. Asia voidaan ratkaista, vaikka vastinetta ei anneta.

Tämä ilmoitus on julkaistu yleisessä tietoverkossa Loimaan kaupungin verkkosivuilla 22.5.2023. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tiedoksiannon julkaisemisesta.