30.10.2023

Häkkisentien asemakaavan muutoksen vireilletulo, OAS, ja luonnos (32. kaupunginosa, Virttaankangas)

Kaupunginhallitus päätti käynnistää kaavoituksen 4.9.2023 § 222. Kaavan luonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) ovat nähtävillä 1.11.-1.12.2023 Loimaan kaupungin verkkosivuilla sekä Tekniikka ja ympäristö –toimialan toimipisteessä (Loimijoentie 74, Alastaro). Mahdolliset mielipiteet luonnoksesta ja huomautukset OAS:sta tulee toimittaa viimeistään 1.12.2023 otsikolla ”Kaava Ak 3201” osoitteeseen: Tekniikka ja ympäristö / kaavoitus, Loimijoentie 74, 32440 Alastaro tai sähköpostilla: kirjaamo@loimaa.fi.

Loimaalla 4.9.2023, Loimaan kaupunginhallitus