16.5.2023

Aurinkoenergian tuotantoaluetta koskeva suunnittelutarveratkaisuhakemus

Ilmatar Solar Development Oy on jättänyt Loimaan kaupungin elinympäristölautakunnan lupajaostolle aurinkoenergian tuotantoaluetta koskevan suunnittelutarveratkaisuhakemuksen.

Alue ulottuu kahdelle kiinteistölle (430–449–1–85 ja 430–449–1–38) Haaran kylässä ja sijoittuu Kyyköntien ympäristön peltoalueille. Hakemusalue koostuu viidestä osa-alueesta ja sen kokonaispinta-ala on noin 84 ha.

Hakemuksesta on niillä, joiden oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun asia vaikuttaa, oikeus mielipiteen esittämiseen tai muistutuksen tekemiseen.

Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä Loimaan kaupungin rakennus- ja ympäristövalvonnan toimipisteessä Alastaron kunnantalolla osoitteessa Loimijoentie 74. Muistutukset tulee tehdä ja mielipiteet esittää ennen kuulutusajan (16.-29.5.2023) päättymistä.

Lisätietoa hakemuksesta ja lupamenettelystä antaa johtava rakennustarkastaja Harri Salminen 0500 434 255.

Kirjalliset muistutukset ja mielipiteet tulee toimittaa osoitteella: Loimaan kaupunki, elinympäristölautakunnan lupajaosto, Loimijoentie 74, 32440 Alastaro tai sähköpostilla rakennus.ymparistovalvonta@loimaa.fi.