2.3.2023

Asemakaavan voimaantulo

Loimaan kaupunginvaltuusto hyväksyi 21.6.2021 § 60 asemakaavan ”Mäenpään asuinalueen laajennuksen asemakaava”, jolla muodostuu Loimaan 14. kaupunginosan (Mäenpää) korttelit 27-29 sekä katu-, liikenne-, virkistys- ja vesialueita. Kaava sai lainvoiman, kun Turun hallinto-oikeus hylkäsi kaavaa koskevan valituksen päätöksellään 28.12.2022, eikä päätöksestä haettu valituslupaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Kaava tulee MRL 200 §:n mukaisesti voimaan tällä kuulutuksella 6.3.2023.

Loimaalla 1.3.2023
Loimaan kaupunginhallitus